آزمایشگاه شیمی عمومی با تاکید بر ایمنی

گروه مولفان:
اعظم انارکی فیروز (نویسنده) | آرزو واعظ نائینی (نویسنده)

ناشر:
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

درباره کتاب:
آزمایشگاه شیمی عمومی با تاکید بر ایمنی عنوان کتابی است از اعظم انارکی فیروز که در 205 صفحه و توسط انتشارات دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب شیمی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.