مشخصات فنی پایه در احداث ساختمان ها و پروژه های عمرانی

مولف:
فریمان هاشمی علیا (نویسنده)

ناشر:
سیمای دانش

درباره کتاب:
مشخصات فنی پایه در احداث ساختمان ها و پروژه های عمرانی عنوان کتابی است از فریمان هاشمی علیا که در 205 صفحه و توسط انتشارات سیمای دانش در سال 1391 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب ساختمان سازی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.