تشریح کامل مسائل مکانیک محیط های پیوسته (بر اساس کتاب مایکل لی)

گروه مولفان:
حمیدمحمد صدیقی (نویسنده) | جمال زارع (نویسنده)

ناشر:
نگارنده دانش

درباره کتاب:
تشریح کامل مسائل مکانیک محیط های پیوسته (بر اساس کتاب مایکل لی) عنوان کتابی است از حمیدمحمد صدیقی که در 144 صفحه و توسط انتشارات نگارنده دانش در سال 1391 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب مکانیک پیوستار است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.