تشریح کامل مسائل ارتعاشات مکانیکی -جلد 2

گروه مولفان:
سینگیرسو اس رائو (نویسنده) | مهدی امیری بهقدم (مترجم)

ناشر:
دانشگاهی کیان

درباره کتاب:
تشریح کامل مسائل ارتعاشات مکانیکی -جلد2 عنوان کتابی است از سینگیرسو اس رائو با ترجمه‌ی مهدی امیری بهقدم که در 444 صفحه و توسط انتشارات دانشگاهی کیان در سال 1391 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از Solutions manual mechanical vibrations. موضوع اصلی این کتاب ارتعاش است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از سینگیرسو اس رائو، کتاب‌های تشریح کامل مسائل ارتعاشات مکانیکی(دانشگاهی کیان)، ارتعاشات مکانیکی(فدک ایساتیس)، ارتعاشات مکانیکی(متفکران)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
10,000 تومــان