استعاره در فرهنگ (جهانی ها و تنوع)

گروه مولفان:
زولتان کووچش (نویسنده) | نیکتا انتظام (مترجم)

ناشر:
سیاهرود

درباره کتاب:
استعاره در فرهنگ (جهانی ها و تنوع) عنوان کتابی است از زولتان کووچش با ترجمه‌ی نیکتا انتظام که در 386 صفحه و توسط انتشارات سیاهرود در سال 1394 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از Metaphor in Culture Universality and Variation. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از زولتان کووچش، کتاب‌های ذهن، زبان و فرهنگ(آگاه)، استعاره مقدمه ای کاربردی(آگاه)، مقدمه ای کاربردی بر استعاره(سمت)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
29,500 تومــان