اصول و نکات کلیدی مطالعه، یادگیری و برنامه ریزی درسی [مجموعه کلیدهای یادگیری]

مولف:
مرتضی حاج بابائی (نویسنده)

ناشر:
ما و شما

درباره کتاب:
اصول و نکات کلیدی مطالعه، یادگیری و برنامه ریزی درسی [مجموعه کلیدهای یادگیری] عنوان کتابی است از مرتضی حاج بابائی که در 168 صفحه و توسط انتشارات ما و شما در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب مطالعه و فراگیری است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از مرتضی حاج بابائی، کتاب‌های فنون کاربردی مشاوره در مدرسه(ما و شما)، تکنیک ها و مهارت های آزمون های چهارگزینه ای، آماده شدن برای امتحانات، غلبه بر استرس و اضطراب امتحانات، غلبه بر آزمون های تشریحی و کوتاه جواب(ما و شما)، پله پله تا موفقیت(ما و شما)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
13,000 تومــان