شناخت نظام های تئاتر (استانیسلاوسکی، برشت، گروتفسکی و پیتربروک)[تئاتر امروز جهان/ 39]

گروه مولفان:
شومیت میتر (نویسنده) | عبدالحسین مرتضوی (مترجم) | میترا علوی طلب (مترجم)

ناشر:
شرکت نشر قطره

درباره کتاب:
شناخت نظام های تئاتر (استانیسلاوسکی، برشت، گروتفسکی و پیتربروک) [تئاتر امروز جهان/39] عنوان کتابی است از شومیت میتر با ترجمه‌ی میترا علوی طلب که در 292 صفحه و توسط انتشارات شرکت نشر قطره در سال 1394 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از Systems of rehearsal: stanislavsky، Brecht، Grotowskr and Brook، 1992. موضوع اصلی این کتاب نمایش است. از شومیت میتر، کتاب پنجاه کارگردان کلیدی تئاتر(بیدگل) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.