رباعیات حکیم عمر خیام (به پنج زبان فارسی، انگلیسی، آلمانی، فرانسه، عربی)

گروه مولفان:
عمر بن ابراهیم خیام (نویسنده) | محمد باقر آقامیری (نویسنده) | یونس خانلرزاده (نویسنده) | ادوارد فیتس جرالد (نویسنده) | علی دهباشی (مقدمه نویس)

ناشر:
خانه فرهنگ و هنر گویا

درباره کتاب:
رباعیات حکیم عمر خیام (به پنج زبان فارسی، انگلیسی، آلمانی، فرانسه، عربی) عنوان کتابی است از ادوارد فیتس جرالد که در 216 صفحه و توسط انتشارات خانه فرهنگ و هنر گویا در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب شعر فارسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از ادوارد فیتس جرالد، کتاب‌های رباعیات حکیم عمر خیام(آوردگاه هنر و اندیشه)، رباعیات حکیم عمر خیام(زوار)، رباعیات حکیم عمر خیام(خانه فرهنگ و هنر گویا)، رباعیات حکیم عمر خیام(چاو)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
75,000 تومــان
موضوعات کتاب
شعر فارسی -- قرن 5ق