دستور تحلیلی زبان فارسی (رویکردی زبانشناختی)

مولف:
فرشته مومنی (نویسنده)

ناشر:
سیاهرود

درباره کتاب:
دستور تحلیلی زبان فارسی (رویکردی زبانشناختی) عنوان کتابی است از فرشته مومنی که در 176 صفحه و توسط انتشارات سیاهرود در سال 1394 به چاپ رسیده است. از فرشته مومنی، کتاب آمار و احتمال مهندسی(نوپردازان) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
12,500 تومــان