بنیان های نظری در مطالعات شهری [شار/9]

مولف:
حسن اسماعیل زاده (نویسنده)

ناشر:
تیسا

درباره کتاب:
بنیان های نظری در مطالعات شهری [شار/9] عنوان کتابی است از حسن اسماعیل زاده که در 652 صفحه و توسط انتشارات تیسا در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب شهرسازی است. از حسن اسماعیل زاده، کتاب عدالت اقتصادی و دموکراسی از رقابت تا مشارکت(علم) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.