سیری در هنر ایران (از دوران پیش از تاریخ تا امروز)

گروه مولفان:
آرتور اپهام پوپ (نویسنده) | فیلیس آکرمن (نویسنده) | نجف دریابندری (مترجم) | سیروس پرهام (ویراستار)

ناشر:
شرکت انتشارات علمی و فرهنگی

درباره کتاب:
سیری در هنر ایران (از دوران پیش از تاریخ تا امروز) عنوان کتابی است از آرتور اپهام پوپ با ترجمه‌ی نجف دریابندری که در 0 صفحه و توسط انتشارات شرکت انتشارات علمی و فرهنگی در سال 1394 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از A survey of Persian art، from prehistoric times to the present. موضوع اصلی این کتاب هنر اسلامی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از آرتور اپهام پوپ، کتاب‌های معماری ایران(دات)، سیر و صور نقاشی ایران(مولی)، شاهکارهای هنر ایران(شرکت انتشارات علمی و فرهنگی)، گنجینه پنهان(دایره چهاررنگ (وابسته به م. ف. ه. دایره چهاررنگ))، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
1,300,000 تومــان