مکانیک انفجار -جلد 3 (امواج و برخی کاربردها)

گروه مولفان:
جمال زمانی اشنی (نویسنده) | سیدمسعود باقری (نویسنده)

ناشر:
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

درباره کتاب:
مکانیک انفجار -جلد3 (امواج و برخی کاربردها) عنوان کتابی است از جمال زمانی اشنی که در 476 صفحه و توسط انتشارات دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی در سال 1392 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب انفجار است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از جمال زمانی اشنی، کتاب‌های مقدمه ای بر مکانیک انفجار(دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی)، مکانیک انفجار(دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی)، مکانیک انفجار(دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
18,500 تومــان