مقدمه ای بر دینامیک گازها و آئروسل ها (و کاربرد آن در مهندسی بهداشت حرفه ای)

مولف:
مهدی صادقی مالواجردی (نویسنده)

ناشر:
فدک ایساتیس

درباره کتاب:
مقدمه ای بر دینامیک گازها و آئروسل ها (و کاربرد آن در مهندسی بهداشت حرفه ای) عنوان کتابی است از مهدی صادقی مالواجردی که در 168 صفحه و توسط انتشارات فدک ایساتیس در سال 1391 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب گازها است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
10,000 تومــان