هزار واژه علوم زمین -جلد 1 (مجموعه واژه های زمین شناسی، ژئوفیزیک، علوم جو)[مجموعه هزار واژه ها/ 4]

مولف:
گروه واژه گزینی (نویسنده)

ناشر:
فرهنگستان زبان و ادب فارسی

درباره کتاب:
هزار واژه علوم زمین -جلد1 (مجموعه واژه های زمین شناسی، ژئوفیزیک، علوم جو) [مجموعه هزار واژه ها/4] عنوان کتابی است از گروه واژه گزینی که در 242 صفحه و توسط انتشارات فرهنگستان زبان و ادب فارسی در سال 1392 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب زبان انگلیسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از گروه واژه گزینی، کتاب‌های فرهنگ واژه های مصوب فرهنگستان(فرهنگستان زبان و ادب فارسی)، فرهنگ واژه های مصوب فرهنگستان(فرهنگستان زبان و ادب فارسی)، فرهنگ واژه های مصوب فرهنگستان(فرهنگستان زبان و ادب فارسی)، فرهنگ واژه های مصوب فرهنگستان(فرهنگستان زبان و ادب فارسی)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.