مدل سازی، تحلیل و شبیه سازی سیستم های غیرخطی مرتبه کسری

گروه مولفان:
ایوو پتراش (نویسنده) | حیدر طوسیان شاندیز (مترجم) | حسین اسراری (مترجم)

ناشر:
دانشگاه صنعتی شاهرود

درباره کتاب:
مدل سازی، تحلیل و شبیه سازی سیستم های غیرخطی مرتبه کسری عنوان کتابی است از ایوو پتراش با ترجمه‌ی حیدر طوسیان شاندیز که در 223 صفحه و توسط انتشارات دانشگاه صنعتی شاهرود در سال 1395 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از Fractional-order nonlinear systems: modeling، analysis and simulation. موضوع اصلی این کتاب متلب است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.