انیگرام (یا تیپ شناسی نه گانه شخصیت ها)

مولف:
مهدی سررشته داری (نویسنده)

ناشر:
مهراندیش

درباره کتاب:
انیگرام (یا تیپ شناسی نه گانه شخصیت ها) عنوان کتابی است از مهدی سررشته داری که در 332 صفحه و توسط انتشارات مهراندیش در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب تیپ های شخصیتی نه گانه است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از مهدی سررشته داری، کتاب‌های طریق صوفیانه عشق(مهراندیش)، کمک پریان به مادر پا به ماه(مهراندیش)، آرامش درمانی(مهراندیش)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
30,000 تومــان