بازآفرینی شهر مدل برنامه ریزی و مدیریت جریان زندگی

گروه مولفان:
پوریا خداوردی (نویسنده) | امیرمحمد معززی مهر طهران (نویسنده)

ناشر:
آزاد پیما

درباره کتاب:
بازآفرینی شهر مدل برنامه ریزی و مدیریت جریان زندگی عنوان کتابی است از پوریا خداوردی که در 167 صفحه و توسط انتشارات آزاد پیما در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب شهرسازی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.