قرن گم شده (اقتصاد و جامعه ایران در قرن نوزدهم)

مولف:
احمد سیف (نویسنده)

ناشر:
نشر نی

درباره کتاب:
قرن گم شده (اقتصاد و جامعه ایران در قرن نوزدهم) عنوان کتابی است از احمد سیف که در 343 صفحه و توسط انتشارات نشر نی در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب ایران است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از احمد سیف، کتاب‌های گزارش سر مورتیمر دوراند(نشر نی)، بربریت مدرن(شرکت نشر قطره)، سرمایه داری و دموکراسی(مضمون)، اقتصاد سیاسی جهانی کردن(آگه)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
16,000 تومــان