رباعیات سیدالسادات امیرغیث الدین علی محوی همدانی

گروه مولفان:
میر مغیث الدین محوی همدانی (نویسنده) | مهدی محقق (نویسنده) | مرتضی چرمگی عمرانی (مصحح)

ناشر:
انجمن آثار و مفاخر فرهنگی

درباره کتاب:
رباعیات سیدالسادات امیرغیث الدین علی محوی همدانی عنوان کتابی است از مهدی محقق که در 153 صفحه و توسط انتشارات انجمن آثار و مفاخر فرهنگی در سال به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب Persian poetry است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از مهدی محقق، کتاب‌های شرح سی قصیده از حکیم ناصر خسرو قبادیانی(توس)، مداخل و منابع پزشکی در اسلام و ایران(انجمن آثار و مفاخر فرهنگی)، گفتگوی ادیان(انجمن آثار و مفاخر فرهنگی)، منطق و مباحث الفاظ(انجمن آثار و مفاخر فرهنگی)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
17,000 تومــان