امپراتوری زبانی

گروه مولفان:
رابرت فیلیپسون (نویسنده) | فاطمه مدرسی (مترجم) | ابراهیم ملکی (مترجم) | یاسر رحمتی (مترجم)

ناشر:
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

درباره کتاب:
امپراتوری زبانی عنوان کتابی است از رابرت فیلیپسون با ترجمه‌ی ابراهیم ملکی که در 494 صفحه و توسط انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در سال 1395 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از Linguistic imperialism.. موضوع اصلی این کتاب امپریالیسم است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.