رویدادنامه سریانی موسوم به «رویدادنامه خوزستان» (روایتی از آخرین سال های پادشاهی ساسانی)

گروه مولفان:
خداداد رضاخانی (مترجم) | سجاد امیری باوند پور (مترجم)

ناشر:
حکمت سینا

درباره کتاب:
رویدادنامه سریانی موسوم به «رویدادنامه خوزستان» (روایتی از آخرین سال های پادشاهی ساسانی) عنوان کتابی است با ترجمه سجاد امیری باوند پور که در 194 صفحه و توسط انتشارات حکمت سینا در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب ایران است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.