قانون کار ویژه آزمون های نظام مهندسی (عمران اجرا - معماری اجرا)

مولف:
محمد عظیمی آقداش (نویسنده)

ناشر:
نوآور

درباره کتاب:
قانون کار ویژه آزمون های نظام مهندسی (عمران اجرا - معماری اجرا) عنوان کتابی است از محمد عظیمی آقداش که در 215 صفحه و توسط انتشارات نوآور در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب کار است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از محمد عظیمی آقداش، کتاب‌های مناقصات طرح های عمرانی و غیر عمرانی(پارسیا)، ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای معلولین(پارسیا)، قوانین و مقررات ثبتی (کتاب دوم)(پارسیا)، مقررات، قوانین و ضوابط حقوقی و انتظامی مرتبط با ساخت و سازها(نوآور)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.