اصول و مبانی الکترومغناطیس مهندسی

مولف:
محمود محمدطاهری (نویسنده)

ناشر:
دانشگاه صنعتی امیرکبیر

درباره کتاب:
اصول و مبانی الکترومغناطیس مهندسی عنوان کتابی است از محمود محمدطاهری که در 459 صفحه و توسط انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب الکترومغناطیس است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از محمود محمدطاهری، کتاب‌های خلاصه مباحث اساسی کارشناسی ارشد مهندسی برق(پردازش)، الکترومغناطیس مهندسی(مرکز نشر جهش)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.