مارکس و ویتگنشتاین (پراکسیس اجتماعی و تبین اجتماعی)

مولف:
شهناز مسمی پرست (مترجم)

ناشر:
نشر نی

درباره کتاب:
مارکس و ویتگنشتاین (پراکسیس اجتماعی و تبین اجتماعی) عنوان کتابی است با ترجمه شهناز مسمی پرست که در 368 صفحه و توسط انتشارات نشر نی در سال 1395 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از Marx and wittgenstein: social praxis and social explanation، c1981. موضوع اصلی این کتاب Marx، Karl است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.