پانصد سال حیات فرهنگی غرب (تاریخ پانصد ساله)

گروه مولفان:
ژاک بارزون (نویسنده) | ابوتراب سهراب (مترجم)

ناشر:
موسسه انتشارات نگاه

درباره کتاب:
پانصد سال حیات فرهنگی غرب (تاریخ پانصد ساله) عنوان کتابی است از ژاک بارزون با ترجمه‌ی ابوتراب سهراب که در 1082 صفحه و توسط انتشارات موسسه انتشارات نگاه در سال 1387 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از From dawn to decadence: 500 years of western cultural life: 1500 to the present.. موضوع اصلی این کتاب تمدن غرب است. از ژاک بارزون، کتاب پژوهشگر نوین(سمت) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.