دنیای شگفت انگیز فلسفه (شناخت فیلسوفان و ایده هایشان)

گروه مولفان:
سارا تاملی (نویسنده) | مارکوس ویکس (نویسنده) | پریسا صیادی (مترجم) | سرور صیادی (مترجم)

ناشر:
آفرینگان

درباره کتاب:
دنیای شگفت انگیز فلسفه (شناخت فیلسوفان و ایده هایشان) عنوان کتابی است از مارکوس ویکس با ترجمه‌ی پریسا صیادی که در 140 صفحه و توسط انتشارات آفرینگان در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب فلسفه است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از مارکوس ویکس، کتاب‌های فلسفه در چند دقیقه(علم)، روان شناسی در چند دقیقه(موسسه نشر شهر)، فلسفه در چند دقیقه(موسسه نشر شهر)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.