حقوق بگیران انگلیس در ایران

مولف:
اسماعیل رائین (نویسنده)

ناشر:
جاویدان

درباره کتاب:
حقوق بگیران انگلیس در ایران عنوان کتابی است از اسماعیل رائین که در 478 صفحه و توسط انتشارات جاویدان در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب فراماسونری است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.