هیتی ها

گروه مولفان:
اولیور رابرت گرنی (نویسنده) | رقیه بهزادی (مترجم)

ناشر:
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

درباره کتاب:
هیتی ها عنوان کتابی است از اولیور رابرت گرنی با ترجمه‌ی رقیه بهزادی که در 264 صفحه و توسط انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در سال 1388 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از The Hittites. موضوع اصلی این کتاب حتی ها است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
5,600 تومــان
موضوعات کتاب
حتی ها