علوم اسراری (ناگفته هایی از حیات عرفانی عالم ربانی جناب سیدموسی زرآبادی قزوینی و شاگردانش)

گروه مولفان:
فتوت نصیری سوادکوهی (نویسنده) | سید ابوالحسن حافظیان (نویسنده)

ناشر:
سایه گستر

درباره کتاب:
علوم اسراری (ناگفته هایی از حیات عرفانی عالم ربانی جناب سیدموسی زرآبادی قزوینی و شاگردانش) عنوان کتابی است از سید ابوالحسن حافظیان که در 192 صفحه و توسط انتشارات سایه گستر در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب مجتهدان و علما است. از سید ابوالحسن حافظیان، کتاب شرح و تفسیر لوح محفوظ(سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.