الشامل فی اصول الدین

مولف:
عبدالملک بن عبدالله امام الحرمین (نویسنده)

ناشر:
انجمن آثار و مفاخر فرهنگی

درباره کتاب:
الشامل فی اصول الدین عنوان کتابی است از عبدالملک بن عبدالله امام الحرمین که در 172 صفحه و توسط انتشارات انجمن آثار و مفاخر فرهنگی در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب کلام شافعی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
10,000 تومــان
موضوعات کتاب
کلام شافعی -- قرن ۵ق