تشریح مسائل مبانی احتمال شلدون راس

مولف:
کاوه حسین پناهی (نویسنده)

ناشر:
پیام پویا

درباره کتاب:
تشریح مسائل مبانی احتمال شلدون راس عنوان کتابی است از کاوه حسین پناهی که در 337 صفحه و توسط انتشارات پیام پویا در سال 1388 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب احتمالات است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از کاوه حسین پناهی، کتاب‌های مبانی احتمال شلدون راس(کتاب دانشگاهی)، تشریح کامل مسائل آمار و کاربرد آن در مدیریت(زانیس)، تشریح کامل مسائل آمار و کاربرد آن در مدیریت(زانیس)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
5,000 تومــان