نظریه و مسائل احتمال، متغیرهای تصادفی و فرایندهای تصادفی [کتاب های شومز]

گروه مولفان:
هوئی پیائو شو (نویسنده) | شهرام منصوری گاوکانی (مترجم)

ناشر:
دانشکده صنعت آب و برق (شهید عباسپور)

درباره کتاب:
نظریه و مسائل احتمال، متغیرهای تصادفی و فرایندهای تصادفی [کتاب های شومز] عنوان کتابی است از هوئی پیائو شو با ترجمه‌ی شهرام منصوری گاوکانی که در 466 صفحه و توسط انتشارات دانشکده صنعت آب و برق (شهید عباسپور) در سال 1387 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از Schaum’s outline of theory and problems of probability، random variables، and random processes، C1997. موضوع اصلی این کتاب احتمالات است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از هوئی پیائو شو، کتاب‌های سیگنالها و سیستم ها(تایماز)، سیگنال ها و سیستم ها(دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.