مهارت سوم: واژه پرداز Word 2007 [گواهینامه بین المللی کاربری کامپیوتر ICDL]

مولف:
غلامرضا خلیق (نویسنده)

ناشر:
راهی

درباره کتاب:
مهارت سوم: واژه پرداز Word 2007 [گواهینامه بین المللی کاربری کامپیوتر ICDL] عنوان کتابی است از غلامرضا خلیق که در 176 صفحه و توسط انتشارات راهی در سال 1390 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب سیستم های عامل (کامپیوتر) است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از غلامرضا خلیق، کتاب‌های نرم افزارهای اداری تکمیلی(راهی)، تشریح مسائل ماشینهای الکتریکی پی. سی. سن(نوپردازان)، رایانه کار گرافیک Photoshop نگارش CS6(راهی)، مهارت اول: مفاهیم فناروی اطلاعات و ارتباطات (ICT)(راهی)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.