زمین شناسی مهندسی کارست

مولف:
محمدحسین قبادی (نویسنده)

ناشر:
دانشگاه بوعلی سینا

درباره کتاب:
زمین شناسی مهندسی کارست عنوان کتابی است از محمدحسین قبادی که در 304 صفحه و توسط انتشارات دانشگاه بوعلی سینا در سال 1390 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب زمین شناسی مهندسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از محمدحسین قبادی، کتاب‌های زمین شناسی مهندسی(دانشگاه شهید چمران اهواز)، مبانی زمین شناسی مهندسی(دانشگاه بوعلی سینا)، زمین شناسی مهندسی زیست محیطی(دانشگاه بوعلی سینا)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
4,700 تومــان