اسرار مصر باستان (از مشهورترین و قدرتمندترین فرعون ها تا اسرارآمیزترین مومیایی ها و هرم ها)[کتاب راز/ 16]

گروه مولفان:
سید معین عمرانی (نویسنده) | محمد جباری (نویسنده)

ناشر:
شرکت انتشارات علمی و فرهنگی

درباره کتاب:
اسرار مصر باستان (از مشهورترین و قدرتمندترین فرعون ها تا اسرارآمیزترین مومیایی ها و هرم ها) [کتاب راز/16] عنوان کتابی است از سید معین عمرانی که در 96 صفحه و توسط انتشارات شرکت انتشارات علمی و فرهنگی در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب مصر است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از سید معین عمرانی، کتاب‌های اسرار بشقاب پرنده ها(موسسه نشر شهر)، هیولاهای شگفت انگیز(موسسه نشر شهر)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.