ایمنی و بهداشت محیط کار

گروه مولفان:
مهرداد بیات (نویسنده) | الناز بیات (نویسنده)

ناشر:
ادیبان روز

درباره کتاب:
ایمنی و بهداشت محیط کار عنوان کتابی است از الناز بیات که در 148 صفحه و توسط انتشارات ادیبان روز در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب بهداشت صنعتی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از الناز بیات، کتاب‌های خرید و فروش الکترونیکی(ادیبان روز)، اصول و فنون مذاکره(ادیبان روز)، مبانی نوین سازمان و مدیریت(ادیبان روز)، مدیریت کسب و کار و بهره وری(ادیبان روز)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.