مدار الکتریکی (مدارهای حرکت، نور، صدا)[تاب (توانایی، آموزش، بازی)]

مولف:
مریم میرزایی (نویسنده)

ناشر:
دیبایه

درباره کتاب:
مدار الکتریکی (مدارهای حرکت، نور، صدا) [تاب (توانایی، آموزش، بازی)] عنوان کتابی است از مریم میرزایی که در 0 صفحه و توسط انتشارات دیبایه در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب مغناطیس است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از مریم میرزایی، کتاب‌های بسته آزمایش علمی آهن ربای مدرسه(دیبایه)، مدار روشنایی(دیبایه)، بسته ی آزمایش علمی لیساژو(دیبایه)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.