ایران و مدرنیته (گفت و گوهایی با پژوهشگران ایرانی و خارجی در زمینه رویارویی ایران با دستاوردهای جهان مدرن)[علوم اجتماعی/ 42]

گروه مولفان:
رامین جهانبگلو (نویسنده) | حسین سامعی (مترجم)

ناشر:
شرکت نشر قطره

درباره کتاب:
ایران و مدرنیته (گفت و گوهایی با پژوهشگران ایرانی و خارجی در زمینه رویارویی ایران با دستاوردهای جهان مدرن) [علوم اجتماعی/42] عنوان کتابی است از رامین جهانبگلو با ترجمه‌ی حسین سامعی که در 340 صفحه و توسط انتشارات شرکت نشر قطره در سال 1395 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از R. Jahanbagloo. Iran and the problem. موضوع اصلی این کتاب ایران است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از رامین جهانبگلو، کتاب‌های مدرن ها(نشر مرکز)، در جست و جوی امر قدسی(نشر نی)، ماکیاولی و اندیشه رنسانس(نشر مرکز)، نقد عقل مدرن(فرزان روز)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.