مبانی و کاربرد نظریه فازی

مولف:
فریبرز موسوی مدنی (نویسنده)

ناشر:
دانشگاه الزهرا

درباره کتاب:
مبانی و کاربرد نظریه فازی عنوان کتابی است از فریبرز موسوی مدنی که در 410 صفحه و توسط انتشارات دانشگاه الزهرا در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب منطق فازی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.