متن ویراسته و شرح کامل تاریخ جهانگشای جوینی -مجموعه 3 جلدی

گروه مولفان:
احمد خاتمی (نویسنده) | عطاملک بن محمد جوینی (نویسنده) | محمد قزوینی (مصحح)

ناشر:
علم

درباره کتاب:
متن ویراسته و شرح کامل تاریخ جهانگشای جوینی -مجموعه 3 جلدی عنوان کتابی است از احمد خاتمی که در 2100 صفحه و توسط انتشارات علم در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب ایران است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از احمد خاتمی، کتاب‌های تاریخ جهانگشای جوینی(علم)، گزیده تاریخ جهانگشای جوینی(علم)، تاریخ جهانگشای جوینی(علم)، فارسی عمومی(پایا)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.