افلاطون؛ سوسور

گروه مولفان:
مهدی خبازی کناری (نویسنده) | فرزاد بالو (نویسنده)

ناشر:
حکایت قلم نوین

درباره کتاب:
افلاطون؛ سوسور عنوان کتابی است از فرزاد بالو که در 170 صفحه و توسط انتشارات حکایت قلم نوین در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب زبان شناسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از فرزاد بالو، کتاب‌های ناصرخسرو، سوسور(حکایت قلم نوین)، سنت و تجدد در جهان اسلام به خوانش ادونیس(زوار)، پیامبر مدرنیسم ادبی(حکایت قلم نوین)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.