نادر پسر شمشیر

مولف:
نورالله لارودی (نویسنده)

ناشر:
بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه

درباره کتاب:
نادر پسر شمشیر عنوان کتابی است از نورالله لارودی که توسط انتشارات بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه در سال 1392 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب داستان های تاریخی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از نورالله لارودی، کتاب‌های زندگانی نادرشاه پسر شمشیر(آدینه سبز)، نادر؛ پسر شمشیر(دنیای کتاب)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.