ارزیابی شایستگی کتابخانه ها و ارائه الگویی برای شایستگی کتابخانه های ایران

گروه مولفان:
فروزان طبیبیان (نویسنده) | فهیمه باب الحوائجی (نویسنده)

ناشر:
چاپار

درباره کتاب:
ارزیابی شایستگی کتابخانه ها و ارائه الگویی برای شایستگی کتابخانه های ایران عنوان کتابی است از فهیمه باب الحوائجی که در 276 صفحه و توسط انتشارات چاپار در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب کتابخانه ها است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از فهیمه باب الحوائجی، کتاب‌های سیستم اطلاعات مکانی(چاپار)، آشنایی با مبانی چاپ و نشر با تاکید بر نشر الکترونیکی و اقتصاد نشر(چاپار)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.