خدا فقط نامه های عاشقانه را جواب می دهد

گروه مولفان:
نزار قبانی (نویسنده) | اصغر علی کرمی (مترجم)

ناشر:
فصل پنجم

درباره کتاب:
خدا فقط نامه های عاشقانه را جواب می دهد عنوان کتابی است از نزار قبانی با ترجمه‌ی اصغر علی کرمی که در 80 صفحه و توسط انتشارات فصل پنجم در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب شعر فارسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از نزار قبانی، کتاب‌های نگارنامه های نزار قبانی(نیماژ)، عشق ما روی آب راه می رود(مروارید)، بلقیس و عاشقانه های دیگر(نشر ثالث)، داستان من و شعر(توس)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.