مرجع کامل آموزش تخصصی نرم افزار HFSS (ویژه رشته مخابرات، میدان و موج)

مولف:
علی مصلی نژاد (نویسنده)

ناشر:
اتحاد

درباره کتاب:
مرجع کامل آموزش تخصصی نرم افزار HFSS (ویژه رشته مخابرات، میدان و موج) عنوان کتابی است از علی مصلی نژاد که در 392 صفحه و توسط انتشارات اتحاد در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب الکترومغناطیس است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.