مهندسی فاکتورهای انسانی ارگونومی

مولف:
رضا امین (نویسنده)

ناشر:
ماندگار

درباره کتاب:
مهندسی فاکتورهای انسانی ارگونومی عنوان کتابی است از رضا امین که در 402 صفحه و توسط انتشارات ماندگار در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب مهندسی انسانی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
42,000 تومــان
موضوعات کتاب
مهندسی انسانی