سیمای عرب جاهلی از زبان قرآن و روایات

مولف:
قاسم فائز (نویسنده)

ناشر:
شرکت انتشارات علمی و فرهنگی

درباره کتاب:
سیمای عرب جاهلی از زبان قرآن و روایات عنوان کتابی است از قاسم فائز که در 307 صفحه و توسط انتشارات شرکت انتشارات علمی و فرهنگی در سال 1390 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب اعراب است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از قاسم فائز، کتاب‌های تعلیم النحو العربی(شرکت انتشارات علمی و فرهنگی)، علوم بلاغت در نهج البلاغه(سمت)، علوم البلاغه(سمت)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.