جایی که پیاده رو تموم می شه

گروه مولفان:
شل سیلورستاین (نویسنده) | حمید خادمی (مترجم)

ناشر:
کتاب پنجره

درباره کتاب:
جایی که پیاده رو تموم می شه عنوان کتابی است از شل سیلورستاین با ترجمه‌ی حمید خادمی که در 200 صفحه و توسط انتشارات کتاب پنجره در سال 1392 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از Where the sidewalk ends: the poems. موضوع اصلی این کتاب شعر فارسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از شل سیلورستاین، کتاب‌های دنیای دیوانه دیوانه(کتاب پنجره)، چراغی زیر شیروانی(شولا)، آنجا که پیاده رو پایان می باید(شولا)، سقوط به بالا(شولا)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.