هندبوک ASHRAE کاربردهای گرمایش، سرمایش و تهویه مطبوع

گروه مولفان:
سیدعلیرضا ذوالفقاری (نویسنده) | پیمان ابراهیمی ناغانی (نویسنده) | علیرضا اعتماد (نویسنده)

ناشر:
نوآور

درباره کتاب:
هندبوک ASHRAE کاربردهای گرمایش، سرمایش و تهویه مطبوع عنوان کتابی است از پیمان ابراهیمی ناغانی که در 386 صفحه و توسط انتشارات نوآور در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب سرد سازی و دستگاه های سردکننده است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از پیمان ابراهیمی ناغانی، کتاب‌های طرح و اجرای تاسیسات مکانیکی ویژه آزمون های نظام مهندسی(نوآور)، کلید واژه آزمون تاسیسات مکانیکی(پارسیا)، مرجع کاربردی بویلرهای آب گرم و بخار صنعتی(نوآور)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.