مبانی شیمی آلی

گروه مولفان:
عبدالحسین دباغ (نویسنده) | شادپور ملک پور (نویسنده) | محمدحسن حسین زاده امیرخیزی (نویسنده)

ناشر:
دانشگاه صنعتی اصفهان

درباره کتاب:
مبانی شیمی آلی عنوان کتابی است از شادپور ملک پور که در 263 صفحه و توسط انتشارات دانشگاه صنعتی اصفهان در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب شیمی آلی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از شادپور ملک پور، کتاب‌های پلی وینیل کلرید (PVC)(انجمن علوم و مهندسی پلیمر ایران)، پلی استیرن (PS)(انجمن علوم و مهندسی پلیمر ایران)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
10,000 تومــان